Tekniska data 230V 1-Fas ställdon

Motordata
Övriga data
Effekt 90 W Vikt 4+0,4Kg/100mm
Varvtal 1360 rpm Högsta arbetslast 4000 N
Poltal 4 Högsta statiska last 5000 N
Märkström 1,1 A Slaglängder 100 / 200 / 300 / 400 och 500 mm
Kondensator 5 µF Skyddsnorm IP 55
    Omgivningstemp. -20 till +60 grader C

Ändlägesstopp
Ställdonet är utrsutat med ändlägesstopp för att förhindra fastkilning om t.ex. gränslägena skulle passeras eller vid injustering av dessa.

Utväxling
Kraftöverföringen mellan motor och skruv sker med kuggremsdrift. Hastigheten kan varieras med tre utväxlingar;
1:1, 1,8:1 och 3,5:1

Utförande och material
Ytterrör och växelhus är tillverkat i eloxerad aluminium och mutterröret i förkromat stål.

Broms
Vid laster över 500N erfordras broms. Bromsen är en elektromagnetisk jädertrycksbroms.

Gränslägesbrytare
Gränslägesbrytare är av reedkontakttyp (tungelement). Dessa är monterade på ställdonets ytterrör och skall ej användas för direkt brytning eller slutning av motorströmmen. För detta krävs mellanreläer.

Intermittensfaktor
Ställdonet är som standard försedd med en startkondensator på 5uF. Ställdonet kan med full last köras intermittent drift på 10%. Skall ställdonet köras oftare eller med många starter, rekommenderas en mindre kondensator

Ladda ner detta dokument i PDF format,
klicka här