Välkommen till

AR Mekanik AB

Hanco Ställdon – Enkelt och Genialt!

Ställdon

Hanco ställdon har funnits sedan 1980-talet och har visat sig fungera i en mängd applikationer. Den linjära rörelsen sker med hjälp av specialkullager, tre drivrullar som alla är i samtida ingrepp. Detta tillsammans med avtätande funktioner ger låg friktion och lång livslängd.

Fästanordningar och design

Ett antal olika ändutföranden finns att välja på, har ni en egen lösning för detta kan ställdonet levereras med en M12 bult i änden som ni kan applicera er lösning på. Ställdonen tillverkas i tåliga material för att klara många olika miljöer. Har ni speciella krav eller frågor kring detta, kontakta oss för diskussion. Den kompakta lösningen med motorn placerad ovan ytterröret ger ett minimalt inbyggnadsmått. Det är således lätt att anpassa till olika applikationer.

Tillverkning och service

AR Mekanik tillverkar alla de viktiga delarna av ställdonet själva samt sköter all montering.
Det ger snabb service, både vad det gäller leveranser och service.

Drivningsalternativ

  • 230V 1-fas
  • 400V 3-fas
  • Utväxlingen ger mellan 13-90mm/s
  • Maximalt 4kN ställkraft

Generellt finns det två motoralternativ att välja mellan, 230V 1-fas och 400V 3-fas.
I kombination med olika utväxlingar kan ställhastigheter mellan 13 och 90mm/s uppnås med ställkrafter på upp till 4kN. Önskar ni utrusta ställdonen med t.ex. explosionsskyddade motorer kontakta oss.

Ändstopp och gränslägen

För att undvika problem med fastkilning i ändlägena finns mekaniska ändstopp som standard. Upp till 500N är ställdonen självhämmande, för större laster krävs det broms. Om mer noggrann kontroll av positionen krävs finns ställbara gränslägen som tillbehör.