Inkopplingar

Inkoppling av gränslägen (tungelement)

När en induktiv krets bryts uppstår en spänning som kan vara mer än dubbla driftspänningen vid växelström och vid likström ända upp till 10 ggr. driftspänningen. Dessutom sker praktiskt taget aldrig en ”distinkt och absolut” brytning i kretsen. Detta innebär att upprepade brytningar av kretsen sker. Spänningsspiken kan orsaka en strömrusning genom tungelementet och förstöra det.

Lämpliga skydd för tungelementen återfinns på t.ex. ELFA

El-schema för gränslägen

Inkopplingsschema för 1-Fas motorn